محصولات

راه حل

محصولات سازگار با محیط زیست

در صنعت سیمان عوامل زیادی بر انتخاب محصول تاثیر گذار است از جمله طراحی سیستم، مواد خام مصرفی، انتخاب های متفاوت سوخت، نفوذ قلیایی، انتخاب سوخت های جایگزین، تمام این موارد باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

تیم شرکت آرمان صنعت آذرمهر علاوه بر تولید جرم های یکپارچه برای قسمت های مختلف صنعت سیمان از جمله grate cooler ,calciners , preheaters, burner lance, ….

Smok chanber, rise ducts, nose hood kiln, ring با تولید جرم ضد سایش (دنزیت) گام مهمی در کسب رضایت مشتریان حوزه سیمان برداشته است.

کاهش هزینه، عمر طولانی تر

شرکت آرمان صنعت آذرمهر با تکیه بر دانش و تجربه و با تمرکز بر موارد زیر سعی در افزایش بهروری و کاهش هزینه، اهداف زیر را دنبال می کند.

– تولید و نصب انواع جرم های آلومینایی، شاموتی، سیلیکون کاربایدی (قلیایی) برای استفاده در مناطق دارای خوردگی، سایش و شوک حرارتی باال با قابلیت تعمیر راحت در کمترین زمان خاموشی

– تولید انواع جرم و قطعات پیش ساخته (براساس نیاز مشتری با استفاده از مواد خام با کیفیت)

– راه حل های کامل برای تاندیش، پاتیل، سقف کوره و ….. وارائه کم و فوق کم با سیمان

خدمات

کاهش هزینه، عمر طولانی تر

شرکت آرمان صنعت آذرمهر با تکیه بر دانش و تجربه و با تمرکز بر موارد زیر سعی در افزایش بهروری و کاهش هزینه، اهداف زیر را دنبال می کند.

محصولات سازگار با محیط زیست

در صنعت سیمان عوامل زیادی بر انتخاب محصول تاثیر گذار است از جمله طراحی سیستم، مواد خام مصرفی، انتخاب های متفاوت سوخت، نفوذ قلیایی، انتخاب سوخت های جایگزین، تمام این موارد باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

صرفه جویی در زمان، استفاده از تکنولوژی

وظیفه اولیه صنعت آلومینیوم استخراج فلز آلومینیوم از مواد معدنی است، پس از آن آلومینیوم توسط کارخانههای مختلف و با استفاده از گروههای مختلف فرآوری می شود که در این مرحله نسوزهای پیشرفته استفاده می شود. درحالیکه در مرحله قبل از آجرهای نسوز استفاده می شود.

برخی از مشتریان ما